Αρχική > Ρόλλερ - Ενεργειακά

Ρόλλερ - Ενεργειακά

Ο βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιρίων προϋποθέτει τη χρήση παθητικών τεχνολογιών όπως είναι τα συστήματα σκίασης. Εμπεριστατωμένες μελέτες απέδειξαν ότι η θερμοκρασία των δομημένων χώρων μπορεί να μειωθεί από 5-15C° με την εφαρμογή συστημάτων σκίασης.

Στην κατηγορία των συστημάτων εσωτερικής σκίασης, όπως για παράδειγμα στις ρολοκουρτίνες (roller blinds), μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά υφάσματα SPC (Solar Protective Coating) που είναι κατασκευασμένα να προστατεύουν τον χώρο από τις έντονες ηλιακές ακτίνες UV (UVA, UVB).

Η σκίαση στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου στο εσωτερικό του κτιρίου, δημιουργώντας θερμοκρασίες κατάλληλες για εργασία ή ξεκούραση, αλλά και στον έλεγχο του φυσικού φωτισμού, με τη σωστή διανομή του στον εσωτερικό χώρο, συμβάλλοντας στην οπτική άνεση.

Απόσπασμα: "Εθνος" 31/03/2012.

Ts  Διερχόμενη ηλιακή ενέργεια
As  Απορροφόμενη ηλιακή ενέργεια
Rs  Ανακλώμενη ηλιακή ενέργεια
 Ts + As + Rs = 100% της ηλιακής ενέργειας

 

σελίδα 1 | 2 | 3 | 4 |

119 αποτελέσματα